other
giấy chứng nhận
Trang chủ

giấy chứng nhận

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

March 20, 2020


Giấy chứng nhận máy & khuôn Shunhao


Tuyền Châu ShunHao Melamine Molds Co., Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiệp máy đúc bộ đồ ăn và cũng là khuôn mẫu chất lượng cho các loại bộ đồ ăn melamine & bộ đồ ăn urê.

Công ty Shunhao đã được đánh giá và xác minh là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý được nêu chi tiết bên dưới TIÊU CHUẨN GB/T24001-2016 IDT ISO 14001:2015

Phạm vi chứng nhận: Sản xuất khuôn mẫu và các hoạt động quản lý môi trường liên quan

Để lại lời nhắn
Để lại lời nhắn
Yêu cầu khuôn mẫu hoặc máy móc mới hoặc dịch vụ khác

Trang chủ

Các sản phẩm

Về

liên hệ